Na današnjoj 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme vijećnici su jednoglasno donijeli  Odluku o pokretanju postupka za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma s Bjelovarsko-bilogorske županije na Grad Čazmu.

Prijenos osnivačkih prava bilo je jedno od predizbornih obećanja uoči zadnjih lokalnih izbora gradonačelnika Grada Čazme Dinka Piraka ali i aktualnog župana Marka Marušića.

Grad Čazma je spreman uz osnivačka prava preuzeti i dugove Osnovne škole Čazma koji su nastali prilikom energetske obnove škole, a koji se penju na oko 2,5 milijuna kuna.

– Predlažem da preuzmemo Osnovnu školu sa svim dugovanjima koja su nastala. Dugovi su nastali nažalost, lošim vođenjem bivše županijske vlasti. Županijski proračun je nažalost taoc prošlih odluka bivšeg župana gdje su nagomilani ogromni milijunski dugovi upravo za radove na školskim objektima – kazao je Pirak.

Gradonačelnik Pirak obrazlažući vijećnicima zašto Grad traži prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom rekao je kako iskustva gradova koja imaju osnivačka prava nad svojom školom su pozitivna te da se svi problemi puno brže rješavaju.

Pobrojao je i niz gradskih projekata koji su u planu i usko su vezani upravo za školu.

Tu je plan da se izgradi đački dom, dograde nove učionice kako bi bila moguća jednosmjenska nastava, ali i prostor za glazbenu školu koja bi mogla primiti i veći broj učenika.

Potreba je i  za izgradnjom parkirališta za roditelje koji dovoze djecu u školu. Isto tako iz Srednje škole Čazma gradu je upućen hitan apel da se sagradi poligon za održavanje praktične nastave za smjer vozača.

– Da bismo rasteretili županiju svih tih naših razvojnih želja nudimo joj da se riješi jedne muke što se tiče škole u Čazmi. Ja odgovorno tvrdim da smo mi sposobni preuzeti osnivačka prava i krenuti jednim novim vjetrom i novim zanosom u djelu školstva u Čazmi – dodao je Pirak i istaknuo kako ova odluka nema za cilj narušavanje odnosa između Grada Čazme i Bjelovarsko-bilogorske županije. Isto tako siguran je da dug škole od 2,5 milijuna kuna Grad može bez poteškoća vratiti kroz tri godine i to kroz decentralizirana sredstva koja su do sada bila uskraćivana u punom iznosu.

– Znamo da su ona ostajala u županijskom proračunu, a iz tih novaca su se financirale neke druge potrebe županije. Mi samo kroz taj novac kroz tri godine možemo otplatiti taj dug – kazao je Pirak.

Odluku Gradskog vijeća u kojoj se traži pokretanje postupka za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma Županijskoj skupštini Grad će predati uz peticiju iz 2018. godine kojom je preko tisuću roditelja tražilo da osnivačka prava dobije grad. U gradu se nadaju da će nakon skoro deset godina ovu želju Čazmanaca ispuniti ovaj saziv Županijske  skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije.