U zgradi Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru je održano osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za poslove civilne zaštite.

Nazočne je na početku pozdravio načelnik Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite Stjepan Huzjak koji je tom prilikom istaknuo važnost ovog osposobljavanja obzirom da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju značajnu ulogu u sustavu civilne zaštite i odgovorne su za uspostavu i funkcioniranje civilne zaštite na svom području.

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi stožera civilne zaštite dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo program s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.

Osposobljavanje provode djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite, a uključuje predavanja o sustavu civilne zaštite, planskim dokumentima u sustavu civilne zaštite, stožernom upravljanju, odnosima s javnošću i medijima, korištenju IT sustava u kriznim situacijama te završava simulacijskom vježbom izvanrednog događaja.

Cilj osposobljavanja je pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitija zaštita ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama. Ravnateljstvo civilne zaštite ovom osposobljavanju daje posebnu važnost te ga priprema i provodi uvažavajući sve potrebne propise i metodološke standarde u području civilne zaštite, kao i iskustva iz recentnih događaja koji su ugrožavali materijalna dobra ili ljude.