Foto: Robert Ruklić

Zgrada Gradskog muzeja u Čazmi smještena na Gradini, ili kako je Čazmanci nazivaju Kosturnici, svoju funkciju nema od 2007. godine.

Izgrađena je još u 18. stoljeću, a kao muzej koristila se od 1958. godine do spomenute 2007. godine kada je zbog trošnosti odlučeno da se u njoj više ne obavlja muzejska djelatnost.

Foto: Robert Ruklić

Dodatni problem predstavljala je i činjenica da je pretvorbom nekadašnjeg Narodnog sveučilišta početkom devedesetih vlasništvo nad objektom podijeljeno na Centar za kulturu i tada osnovan Informativni centar – Hrvatsku radio postaju Čazma. Sama činjenica da je vlasništvo bilo u tom obliku onemogućavalo je da se obnova zgrade prijavi na neki od natječaja, no i to je ove godine regulirano tako da je zgrada muzeja potpuno u vlasništvu Centra za kulturu i Gradskog muzeja, te je zgrada uspješno prijavljena na natječaj Ministarstva kulture i medija za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava i to za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa.

Foto: Robert Ruklić

Sama zgrada je u nizu potresa 2020. i 2021. godine dodatno oštećena, postojeće pukotine su se još više proširile, a i zidovi su počeli dodatno propadati, osobito prijeti urušavanje zapadnog zabatnog zida.

Zgrada muzeja prostorno je vezana i uz kulturno-povijesnu staru jezgru grada koja je kao urbana cjelina zaštićeno kulturno dobro. Projektom sanacije je prvo potrebno provesti  zaštitne arheološke radove, a nakon toga i samu sanaciju te nakon toga i cjelokupnu obnovu projekta prema smjernicama konzervatorsko-restauratorske studije čime bi se stvorili uvjeti za ponovni prihvat muzejske funkcije sa stalnim izložbenim postavom. Gradski muzej  koji je u sastavu Centra za kulturu time bi sukladno djelatnosti koju obavlja u konačnosti dobio i svoj adekvatni radni prostor.

Vrijednost projekta obnove je  gotovo 2,6 milijuna kuna.

Foto: Robert Ruklić