Općina Veliko Trojstvo kreće u izmjenu  postojećih tijela javne rasvjete novom LED rasvjetom u Maglenči.

Općinski načelnik Marko Kutanjac i član Uprave poduzeća Rotor d.o.o. Stjepan Kusturin, potpisali su  Ugovor o jednostavnoj nabavi za Modernizaciju javne rasvjete vrijedan 167.525,00 kuna sa PDV-om.

Radi se o nabavi  LED cestovnih svjetiljki, standardiziranih krakova za montažu svjetiljki na stupove, stezaljki i kablova, a uključena je demontaža postojećih svjetiljki raznih tipova, te montaža novih LED svjetiljki sa svim potrebnim priborom i materijalom do potpunog stavljanja svjetiljki u funkciju.


Početak izvođenja je do kraja ovog mjeseca, a sam posao biti će gotov u svega nekoliko radnih dana, tako da će suvremena LED rasvjeta biti u funkciji već početkom  ožujka.