Općina Dubrava objavila je Javni poziv za financiranje projekata udruga iz Proračuna općine Dubrava u 2022. godini.

Financirat će se projekti od interesa za Općinu Dubrava onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju nekoliko kriterija. Da je područje djelovanja udruge, područje Općine Dubrava, da je upisan u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija, odnosno drugi odgovarajući registar, da je ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora i da uredno ispunjava obveze plaćanja odnosno podmirivanja svih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Dubrava.

Javni natječaj se raspisuje za financiranje projekata iz kulture, zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite, udruga  proisteklih  iz domovinskog rata te gospodarstva i zaštite okoliša.

Projekti iz kulture financirat će se masimalnim iznosima do 45 tisuća kuna, iz zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite te projekti udruga  proisteklih  iz domovinskog rata s maksimalnim iznosom do 20 tisuća kuna, a iz gospodarstva i zaštite okoliša maksimalnim iznosom do 80 tisuća kuna. Rok za podnošenje prijava je do 4. ožujka, a sva potrebna dokumentacija može se preuzeti s mrežnih stranica Općine Dubrava.