Grad Čazma objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje privatnih vrtića i obrta dadilja.

Gradonačelnik Dinko Pirak: „Grad Čazma osigurat će sufinanciranje predškolskog odgoja u svim privatnim vrtićima i obrtima s registriranom djelatnošću dadilje koji bi se otvorili na našem području i nudili uslugu predškolskog odgoja u redovnom 10-satnom programu, pod uvjetom da djeluju na području Grada Čazme te da skrbe o djeci s prebivalištem na području Grada Čazme.“.

U jedinom gradskom dječjem vrtiću, Dječjem vrtiću „Pčelica“ Čazma trenutačno je ekonomska cijena vrtića po djetetu 1.830,00 kuna, a roditelji plaćaju 550,00 kuna za prvo dijete, 500 kuna za drugo dijete dok treće dijete pohađa vrtić bez naknade. Razliku do pune cijene – 1.280,00 za prvo dijete, 1.330,00 za drugo te 1.830,00 za treće dijete – podmiruje Grad Čazma.

S jednakim iznosima Grad bi sufinancirao sve privatne vrtiće i obrte, a roditelji bi plaćali istu cijenu usluge vrtića kao u gradskom vrtiću.

„Pozivamo sve zainteresirane privatne osobe koje bi otvorile vrtić ili obrt dadilje, da se jave na Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje privatnih vrtića i obrta dadilja kako bi Grad Čazma mogao planirati sredstva za sufinanciranje takvih programa u Gradskom proračunu i planirati upise u gradskom vrtiću“, napomenuo je gradonačelnik.

Grad Čazma nastoji u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač, kao osnovnom nositelju predškolskog programa, uključiti optimalan obuhvat djece. Međutim, u Čazmi je sve više djece te trenutačni kapacitet gradskog dječjeg vrtića više ne zadovoljava. Izgradnja nove, dodatne zgrade vrtića je u planu. U međuvremenu, a zbog zakona Republike Hrvatske koji propisuje standarde u dječjim vrtićima, velika je vjerojatnost da će se najesen, po prvi puta, u Čazmi morati stvoriti lista čekanja, odnosno da neće sva djeca moći biti upisana u vrtić.

„Iako je možda situacija na terenu drukčija i vrtićki kapaciteti podnose broj upisane djece, moramo poštovati zakon i ne smijemo upisati više djece od onoga što zakon propisuje. Stoga će vjerojatno, na žalost, neka djeca najesen ostati bez svojega mjesta u vrtiću. Zato bi bilo dobro kad bi neki naši sugrađani prepoznali ovu priliku, priliku za samozapošljavanje ili novo zapošljavanje, a uz subvenciju Grada Čazme“, ističe gradonačelnik.

Ovom inicijativom Grad Čazma sufinancirao bi djelatnost dječjih vrtića drugih osnivača na području grada. „Iako se djelatnost dadilja i programi predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja ne mogu uspoređivati, ovaj način čuvanja, brige i skrbi o djeci može nadomjestiti nedostatak kapaciteta u predškolskoj ustanovi. Potrebe djece i roditelja za organiziranim čuvanjem, brigom i skrbi za djecu s područja grada Čazme postoje. Stoga smatram opravdanim da se za takve slučajeve omogući sufinanciranje obrta registriranih za obavljanje djelatnosti dadilja, vjerskih i privatnih vrtića“, navela je ravnateljica DV „Pčelica“, Martina Kovač te istaknula kako je važno i pohvalno da se vjerski, privatni vrtići i obrti sufinanciraju od strane Grada i to do pune ekonomske cijene. Smatra da roditelji imaju pravo birati skrb za svoje dijete sukladno svojim i djetetovim potrebama, osobito kada se radi o legalnom vidu skrbi o djeci, što, kako kaže, naglašava i Konvencija o pravima djeteta. Svi zaposleni roditelji s predškolskom djecom plaćaju Gradu porez i prirez i zaslužuju jednak tretman od strane Grada i slobodu biranja.