Bjelovarsko-bilogorska županija raspisala je poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini, koja se dodjeljuju povodom Dana županije.

Javna priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije su: Povelja počasnom građaninu Bjelovarsko-bilogorske županije, Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije,  Plaketa „Tihomir Trnski“ i Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijedlog za proglašenje domaćeg ili stranog državljanina počasnim građaninom Bjelovarsko-bilogorske županije može dati župan, te radna tijela Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijedlog za dodjelu Povelje Bjelovarsko-bilogorske županije, Plakete Tihomir Trnski i Medalje Bjelovarsko-bilogorske županije može dati župan, radna tijela Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, te fizičke i pravne osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građani.

Prijedlozi podneseni na obrascima s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Bjelovarsko-bilogorske županije podnose se Odboru za dodjelu povelja i priznanja na adresu: Odbor za dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8.

Rok za podnošenje prijedloga je do 16. veljače 2022. godine