Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za studeni 2021. iznosila je 7.333 kune, što je nominalno 6,8 posto, a realno za 1,9 posto više nego u studenom 2020., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na plaću za listopad, prosječna neto plaća za studeni bila je nominalno viša za 2,7 posto, a realno za dva posto.

Medijalna neto plaća za studeni 2021. iznosila je 6.149 kuna, što znači da je polovica zaposlenih imala manju, a polovica veću plaću od tog iznosa.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2021. isplaćena je u djelatnosti proizvodnje rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 11.160 kuna, a najniža u zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 4.546 kuna.

Za razdoblje od siječnja do studenoga 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je 7.115 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 5,5 posto, a realno za 3,1 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za studeni 2021. iznosila je 41,17 kuna, što je u odnosu na listopad niže za 1,4 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 2,2 posto.

U studenome 2021. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je u odnosu na listopad više za 4,2 posto. Najveći broj plaćenih sati bio je djelatnosti zdravstvene zaštite (183), a najmanji broj plaćenih sati u djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (158).