foto/Čazmatrans

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2020. godini u području djelatnosti prijevoza i skladištenja poslovalo je ukupno 6.511 poduzetnika, od čega je njih 4.800 kao pretežnu djelatnost registriralo djelatnost kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta. Imali su ukupno 69.323 zaposlenih, od kojih je 36.564 ili 52,7 posto bilo zaposleno u odjeljku djelatnosti kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta te bilježe  porast broja zaposlenih od 2,1 posto u odnosu na 2019. godinu, pokazuju to podaci koje je objavila FINA, a piše privedni.hr.

Poduzetnici u ovoj djelatnosti ostvarili su neto dobit u iznosu od 633,6 milijuna kuna što je povećanje od 47,1 posto, dok je na razini djelatnosti prijevoza i skladištenja iskazan neto gubitak, i to u iznosu od 104,7 milijuna kuna.

U djelatnosti ostaloga kopnenog prijevoza putnika u 2020. godini poslovalo je 1.632 poduzetnika kod kojih je bilo 13.410 zaposlenih.

Navedena skupina poduzetnika ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 3,7 milijardi kuna, što je za 25 posto manje nego u prethodnom razdoblju.

Smanjeni su i ukupni rashodi, i to za 22,6 posto, s 4,8 milijardi kuna u 2019. godini na 3,8 milijardi kuna u 2020. godini.

Podaci FINA-e pokazuju i da su iskazali negativan financijski rezultat od 73,8 milijuna kuna, dok je u prethodnoj godini iskazan pozitivan financijski rezultat od 48,9 milijuna kuna. Zaposlenima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.527 kuna.

foto/FINA

Taksi-služba s najvećom dobiti

Unutar skupine djelatnosti ostaloga kopnenog prijevoza putnika najviše je bilo poduzetnika čija je pretežna djelatnost taksi-služba, i to njih ukupno 944. Na drugome mjestu nalazi se nešto manji skup poduzetnika, njih 624 iz razreda djelatnosti ostaloga kopnenog prijevoza putnika, koji su ostvarili 1,7 milijardi kuna prihoda ili 46,2 posto ukupnih prihoda skupine djelatnosti ostaloga kopnenog prijevoza putnika. Ovaj razred djelatnosti ostvario je najveću dobit razdoblja, i to u iznosu od 86,7 milijuna kuna.

U djelatnosti ostaloga kopnenog prijevoza putnika u 2020. godini Zagrebački električni tramvaj iz Zagreba ostvario je najveće ukupne prihode, i to u iznosu od gotovo 1,2 milijarde kuna, a drugi je Čazmatrans promet iz Čazme sa 182,2 milijuna kuna ukupnih prihoda.

Najveću dobit razdoblja u djelatnosti ostaloga kopnenog prijevoza putnika ostvarili su Brioni iz Pule, 40,2 milijuna kuna, a najveći gubitak razdoblja Croatia Bus iz Zagreba s 22,9 milijuna kuna, objavio je privredni.hr.