Komunalije d.o.o. Čazma izgradile su plinsku mrežu Bosiljevo Brdo u dužini 3 km i ovih dana dobile pravovaljanu uporabnu dozvolu za taj objekt.

– S ovim objektom imali smo dosta imovinsko-pravnih problema s nizom čestica no prevladali smo te poteškoće. Investicija navedenog plinovoda iznosi 600.000 kn i financiran je isključivo novcem Komunalija d.o.o. Čazma. Do sada smo upravljali sa 147 km plinske mreže, a sada je to 150 km.

Prošlu 2021.godinu distribuirali smo preko 2,5 milijuna m³ plina što je najbolji rezultat zadnjih 10 godina. Gubitak na mreži je 3,82 % čime možemo biti zadovoljni – rekao je direktor Komunalija Ivan Beljan.

Dodaje kako su Komunalije nezadovoljne svjetskom destabilizacijom cijene plina gdje je ulazna cijena plina skočila sa 20 € /MWh na 99 € /MWh. Taj udar cijena gospodarstvenici su već osjetili na novim računima dok za domaćinstvo ostaje sve stabilno do 1. travnja.

– Očekujemo do proljeća smirivanje stanja između Ukrajine i Rusije,  a tako i divljanja cijena plina na svjetskom tržištu. Time bi lakše zadržali trendove korištenja plina kao konkurentnog energenta.  Pozivamo ovim putem sve stanovnike Bosiljeva Brda kao i mnogobrojne vlasnike vikendica da se priključe na novi plinovod na njihovom brdu jer s njime građani imaju bolju kvalitetu života – rekao je Beljan.

Skočila cijena plina za gospodarstvo

Ovih dana jedna od bitnijih tema u društvu je povećanje cijene plina u gospodarstvu.

Kod nekih većih opskrbljivača plina u okruženju cijena plina je povećana više od duplo.

Komunalije Čazma povećale su cijenu plina za gospodarstvo za 39 % za mjesece listopad, studeni i prosinac 2021.god.

– Od ove godine cijena u odnosu na sadašnju raste dodatnih 4% i tako je zagarantirana do kraja godine i iznosi 7,84 kn/m³ sa PDV-om i svim trošarinama. Zbog naših povoljnijih uvjeta dolaze i zovu nas mnogi kupci izvan Čazme, koji bi željeli imati opskrbu plina kod nas. To je nadasve moguće no njihova cijena ne može biti više ovako povoljna. Mi u tom slučaju moramo dodatno dogovoriti količine nabave plina, ali po cijenama trenutnim na tržištu, što ni približno nisu ovim našim navedenim – kazao je Beljan i usporedio cijenu plina i lož ulja.

– Jedno od rješenja za gospodarstvenike je i zamjena energenata npr. u lož ulje. Stabilna cijena lož ulja je 6,6 kn sa PDV-om. Energetska moć 1 m³ plina ista je 1 l lož ulja. Svi gospodarstvenici koji se mogu prebaciti na potrošnju putem lož ulja neka to i učine. Ovo je prvi put u povijesti da su lož ulje pa i pelete  isplativiji  od gradskog plina. Naravno, cijena drva oduvijek je  bila jeftinija, a sada naročito – zaključuje Beljan.