Izgradnja dječjeg vrtića i izrada projektne dokumentacije za nogostup i kanalizaciju u Štefanju, Narti i Lamincu glavni su projekti koje su pred sebe u ovoj godini stavili načelnik Općine Štefanje Silvestar Štefović i njegov tim.

Vrtić je kandidiran na Mjeru 7.4.1.. Preliminarna ocjena prijavljenih projekata je već izašla i prema njoj nedostaje nekoliko bodova za prolaznost, no najavljeno je kako će alokacija za mjeru biti povećana, pa postoji mogućnost da projekt na kraju prođe, nada se Štefović.

– Očekujemo da ćemo i mi sa 65 bodova proći na toj mjeri i da ćemo moći graditi vrtić, tako da će ova godina biti godina gradnje dječjeg vrtića u Štefanju -kazao je Štefović.

Ovako bi trebao izgledati vrtić u Štefanju

Kod planiranja i donošenja proračuna za 2022. godinu vodilo se računa o projektiranju novih projekata koji bi se 2023. i 2024. godine realizirali.
Jedan od njih je i kanalizacija i nogostup kroz najveća naselja općine, Štefanje, Laminac i Nartu. U proračunu za izradu projektne dokumentacije osigurano je pola milijuna kuna.

– To je ono s čim se trenutno najviše bavimo, tu su još neke stvari koje se rade svakodnevno. Uskoro nam ističe koncesija za odvoz otpada s dosadašnjim koncesionarem. Tako da pripremamo i novi natječaj za koncesiju. Vjerujem da će biti i mala promjena cijena ali trudimo se da naši građani to ne osjete i da cijena ostane slična sadašnjoj – dodao je Štefović.

Nastavit će se i uređenje društvenih domova, pa je tako 2022. godine u planu urediti dom u Blatnici sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja, a nastavit će se i uređenje groblja u Štefanju, te pravoslavnog i katoličkog groblja u Narti. Plan je urediti i groblje u Starinama koje će dobiti prostoriju za ispraćaj pokojnika.