Prema danas objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ima 14,6 % manje stanovnika u odnosu na 2011. godinu.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ima 102 295 stanovnika u 37 247 kućanstava.

Ukupan broj stambenih jedinica je 56 349.

Prema popisu iz 2011. godine Bjelovarsko-bilogorska županija imala je 119 764 stanovnika