U utorak 20. prosinca održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska.

Na aktualnom satu postavljena su tri pitanja. Vijećnica Ivanka Barašćuk postavila je pitanje je li u planu asfaltiranje ceste Srijedska  – Stara Ploščica na što je načelnik Željko Mavrin odgovorio da je ta prometnica u nadležnosti županije te da su iz općine prema ŽUC-u poslali prioritete te da se nada kako će uspjeti izlobirati da se ta cesta nađe u planu ŽUC-a za asfaltiranje.

Vijećnik Nikola Jergović je pitao što će biti s vodovodom u Utiskanima? Načelnik Mavrin je kazao kako je izgradnja počela kao i u Križicu gdje je pri kraju te da se nada da će u 2022. godini i vodovod u Utiskanima biti završen.

Načelnik Općine Ivanska Željko Mavrin

Nikola Jergović je postavio i pitanje hoće li se u domu u Utiskanima izgraditi kuhinja i ostale prostorije? Općina Ivanska je dobila 150 tisuća kuna iz fonda za dogradnju doma za što će se raspisati javni natječaj te će se krenuti u izgradnju kuhinje i wc-a i promijenit će se krovište te napraviti nova fasada, odgovorio je načelnik Mavrin.

Sjednica je nastavljena donošenjem Odluke o usvajanju 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ivanska za 2021. godinu.

– U trećem rebalansu Plan proračuna je umanjen za 1,236 milijuna kuna, pri čemu prihodi iznose 21 milijun i 121 tisuću kuna, dok su rashodi 19 milijuna 895 tisuća kuna. Od stavki rashoda najveća stavka koja je umanjena je nogostup Ivanska za 10 milijuna kuna koja se na žalost nije mogla realizirati – kazala je Valerija Rudelić.

Valerija Rudelić, direktorica IVANKOMA

Rebalans je jednoglasno prihvaćen kao i Prijedlog proračuna za 2022. godinu.

– U prijedlogu Plana proračuna za 2022. godinu planirani su prihodi u iznosu 26,36 milijuna kuna, dok su planirani rashodi od 24,46 milijuna kuna – rekla je predstavljajući proračun Valerija Rudelić.

Nakon usvajanja Proračuna usvojene su i Odluke  o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,  utroška sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Usvojeni su i programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture te javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi za 2022. godinu.