Svečanim otvaranjem u srijedu 15. prosinca 2021. u Brčevcu su krenuli radovi na izgradnji sustava javne odvodnje na području aglomeracije Vrbovec.

Otvorenju su prisustvovali direktor društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav Masten, zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

„Ovaj projekt treći je po redu koji se realizira uz pomoć sredstava EU fondova, a današnjim početkom radova VIOZŽ je kao tvrtka prešao 900 milijuna kuna vrijednosti pokrenutih radova. Danas se nalazimo u naselju Brčevec u kojem smo prije nekoliko mjeseci izveli vodoopskrbnu mrežu, a sada ćemo izgraditi i kanalizacijsku mrežu, koja će zasigurno podići standard života svih stanovnika ovog kraja.“ istaknuo je direktor društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav Masten.

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec obuhvaća potrebna ulaganja u sustave javne odvodnje te pročišćavanje otpadnih voda u svrhu postizanja zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) na području aglomeracije Vrbovec, te ispunjavanja zahtjeva propisanih u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina. Cilj projekta je unaprjeđenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području aglomeracije Vrbovec.

Svoje zadovoljstvo projektom izrazio je i gradonačelnik Grada Vrbovca Denis Kralj:  „Prije godinu i pol otvarali smo radove na vodoopskrbnoj mreži, a ovo je još jedan povijesni dan za naš grad – pet gradskih ulica i trinaest sela oko samog Vrbovca dobit će kanalizacijsku mrežu. Sami to nikada ne bismo uspjeli, bez sredstava Europske Unije i zahvalan sam na trudu svima uključenima u ovaj projekt.“

Radovi na projektu aglomeracije Vrbovec započeti će sukladno Ugovoru o izgradnji sustava odvodnje – „Proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove kanalizacijske mreže i pripadajućih objekata“ koji je potpisan u travnju ove godine s tvrtkom Zagorje gradnja d.o.o. na iznos od 90.988.714,08 kuna. Ukupna vrijednost cijelog projekta iznosi 189.229.512,65 kn, od čega prihvatljivi troškovi iznose 151.383.610,12 kn. Ukupna vrijednost bespovratnih EU sredstva iznosi 101.532.059,45 kn. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

„Zasluga za ovaj projekt najviše pripada Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije, kao i jedinicama lokalne samouprave koje su dale svoju podršku da se projekt realizira. U područje Zagrebačke županije uložit će se ukupno 3 milijarde kuna, sredstva su za njih osigurana i provedba je započela. Čestitam i zahvaljujem svima koji su bili uključeni u pripremu ovih projekata, kao i njihovu izvedbu, jer se doista radi o opsežnom poslu, koji je tehnički zahtjevan. Radujem se uspješnosti ovog, ali i svih drugih projekata na području Zagrebačke županije. pozdravio je projekt generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Projekt aglomeracije Vrbovec se sastoji od izgradnje sustava javne odvodnje, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES, izgradnje odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju i nabave komunalne opreme.  Radovi na izgradnji sustava javne odvodnje, koji su danas svečano otvoreni, obuhvaćaju izgradnju 39.843 m gravitacijskih kolektora, 10.968 m tlačnih cjevovoda i 18 crpnih stanica. U okviru radova na izgradnji sustava odvodnje izvest će se  i  1.460 kućnih priključaka, a rok za izvođenje radova je 26 mjeseci.

Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja istaknula je Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije d.o.o. kao odličan primjer upravljanja i iskorištavanja sredstava EU fondova:„Ponosna sam na sve ove projekte koje provodi Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, jer će uz pomoć njih građani dobiti javnu odvodnju i kvalitetnu i pitku vodu. Prosjek Republike Hrvatske je 53% priključenosti na sustav javne odvodnje. S obzirom na to da će ovim projektom biti preko 80% građana priključeno na sustav javne odvodnje, kao i 100% gospodarstvenika, dolazimo do prosjeka od 90% čime ispunjavamo direktivu i možemo reći da je aglomeracija uspjela.“

Predviđeno je povećanje stupnja priključenosti stanovništva sa 37,6% na 83,3% i na 100% za gospodarstvo (ukupno 949 ES iz privrede) što je ukupno 91% priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda.