Nešto više od 780 milijuna kuna ukupno će iz proračuna biti doznačeno državnim i bolnicama kojima su osnivači županije za podmirivanje dijela dugovanja prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, odlučeno je na današnjoj 89. sjednici Vlade.

Ministar Beroš kazao je kako je cilj tih odluka zadržati jednaku razinu zdravstvene zaštite na cijelom području države i osigurati nesmetano funkcioniranje bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač država, odnosno kojima su osnivači županije, a novac je osiguran u proračunu na poziciji Ministarstva zdravstva.

U obzir je uzet kriterij maksimalnog udjela dospjelosti nepodmirenih obveza na dan 30. studenoga.

Bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država temeljem današnje odluke bit će doznačeno više od 511 milijuna kuna.

Bolnicama kojima su osnivači županije ukupno je namijenjeno 269 milijuna kuna i to za njih 38.

Općoj bolnici Bjelovar dodijeljen je iznos od 8.044.122,00 kuna za podmirenje duga prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Ovo je treći puta ove godine da Vlada donosi odluke o isplati novca iz proračuna bolnicama za podmirivanje dugova i ukupno će, s današnjim odlukama, u tu svrhu iz proračuna biti izdvojeno nešto manje od 2,1 milijarde kuna.