Ministrica Marija Vučković uručila je županu Stjepanu Kožiću ugovor o dodjeli 400.000 kuna kojima će Ministarstvo poljoprivrede sufinancirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za gradnju i opremanje Regionalnog centra za razvoj stočarstva Dubrava. Procijenjena vrijednost izrade dokumentacije, potrebne za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, iznosi milijun kuna. Uz sredstva Ministarstva poljoprivrede, ostatak od 600.000 kuna osigurala je Zagrebačka županija koja, za izradu projektno-tehničke dokumentacije, i provodi postupak javne nabave.

Osim Zagrebačkoj županiji, ugovori kojima Ministarstvo sufinancira jedinicama područne samouprave pripremu infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača, uručeni su i Gradu Zagrebu i Koprivničko-križevačkoj županiji, već ranije Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj, a dobit će ga i Ličko-senjska županija.

„Ovi ugovori u skladu su s našom strateškom porukom o skrbi za razvoj vitalnih ruralnih zajednica. Podržavat ćemo, koliko je to god moguće, projekte društvene i komunalne infrastrukture. Međutim, želimo ići i korak dalje, želimo poticati i poljoprivrednu infrastrukturu koja osigurava veći dohodak“, rekla je ministrica.

Župan Kožić naglasio je ovom prigodom da će Zagrebačka županija uložiti maksimalno truda kako bi projekt Regionalni centar za razvoj stočarstva Dubrava zaživio u svom punom obimu.

Projekt ovoga Centra, koji će se graditi za uzgajivače stoke iz devet hrvatskih županija, zajedno su pokrenuli Savez uzgajivača simentalskoga goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Zagrebačka županija i Općina Dubrava. Procjenjuje se da će gradnja i opremanje Centra koštati oko 53 milijuna kuna. Potreban novac planira se osigurati iz europskih fondova i državnoga proračuna. Projekt ima podršku Ministarstva poljoprivrede, a njegovi pokretači se nadaju da ima i potencijal postati „nacionalnim strateškim projektom“.

Po uzoru na uzgojno-prodajnu infrastrukturu u Austriji i Njemačkoj, Centar će pružati stručnu i logističku potporu udrugama i savezima uzgajivača u provođenju uzgojno-selekcijskoga rada, informiranja i cjeloživotne edukacije, promocije i zajedničke prodaje stoke. Djelatnost Centra, planirano je, organizacijski će se odvijati kroz tri odjela – odjel za uzgoj, odjel za edukaciju i odjel za promociju i prodaju. Kompleks Centra sastojat će se od energetski samoodrživog sklopa zgrada: edukacijsko-informativne i stajsko-aukcijske, te pomoćnih zgrada.