U Gradu Čazmi održana je prva sjednica Povjerenstva za određivanje imena ulica na tom području.

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme zaključeno je kako je vrijeme da se pristupi promjeni imena nekih, ali i da se imenuju ulice koje još nemaju službeni već naziv koji se udomaćio među stanovništvom, poput primjerice Bosiljevačkog brda ili Buturiša.

Tako je Povjerenstvo, u sastavu: Mario Ivanović,  Tomislav Pirak, Anamarija Veček, Marijana Habijančić, Maja Cepetić – Rogić, Jadranka Kruljac – Sever i Franjo Jagatić zaključilo kako će do siječnja sljedeće godine sastaviti popis naselja i ulica koje treba imenovati, uključujući bezimene ulice i ulice čije bi nazive trebalo promijeniti. Također, dostavit će broj stanovnika u ulicama koje će mijenjati naziv te prijedloge novih.

O podnesenim prijedlozima, koji će biti javno dostupni, moći će se očitovati svi zainteresirani.

Temeljem navoda predstavnika Policije, prilikom promjene naziva ulica, građani će trebati promijeniti samo osobnu iskaznicu, dok će ostale dokumente mijenjati po njihovu isteku. Grad Čazma osigurat će proračunska sredstva kojima će se građanima podmiriti nastali troškovi.